O nás

nase-skola

Naše mateřská škola byla postavena v r. 1968. Je to přízemní jednopatrová budova, stojící na návsi uprostřed obce obklopená přírodní zahradou. Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 28 míst.

Od listopadu r. 2002 je škola právním subjektem. Chodí k nám děti všech věkových skupin, máme děti od tří do šesti let věku. Děti k nám docházejí z obcí Kamenná, Čížkrajíce, Mohuřice, Keblany, Lniště a Dobrkovská Lhotka.

Součástí MŠ je školní kuchyně. O děti se starají dvě pedagogické pracovnice, ředitelka školy a učitelka. Z provozních pracovnic je to školnice a kuchařka. Máme mnoho aktivit, výletů a návštěv kulturních akcí. Spolupracujeme s ostatními MŠ, ZŠ, Domečkem - DIAKONIE. Společně s rodiči organizujeme některé akce, půjčujeme odborné knihy a časopisy. Pořádáme výstavy našich výtvarných prací a výrobků. Navštěvujeme Dům seniorů Chvalkov. Naše mateřská škola je otevřena všem.

eu

Mateřská škola Slavče, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mateřská škola má v obci tradici, většina obyvatel do ní chodila.

Charakteristika

keramicke-vitame-vas

Čím je naše škola charakteristická a jedinečná? Panuje u nás rodinná atmosféra s citlivým přístupem k dětem, každé dítě je pro nás důležité, respektujeme jeho osobnost. Pedagogové znají rodinné prostředí a využívají těchto poznatků k působení na dítě. Velmi dobrá spolupráce provozních a pedagogických pracovnic napomáhá klidné a pohodové atmosféře v naší škole. Společně působíme na dítě. Děti se zde cítí dobře a bezpečně, mají k nám důvěru. Osoby, které dítě zná, se nemění, vždy jsou tu ti, které dítě očekává. Je zde o dítě „mateřsky“ pečováno – pedagogické i ostatní pracovnice zvládají pečovatelskou i ošetřovatelskou roli, každé dítě oslovujeme křestním jménem, tak jak je zvyklé. Ke každému dítěti přistupujeme citlivě a s láskou. Po domluvě s rodiči probíhá adaptační proces podle individuálních potřeb každého dítěte.

Společně jsou zde děti všech věkových skupin, mladší se učí od starších, sourozenci jsou společně. Děti zde mají „své“ místo pro ukládání svých věcí, které je jen jeho.

skolkovy-masopust

Udržujeme tradice naší obce a regionu. Každoročně pořádáme "ŠKOLKOVÝ MASOPUST".

Mateřská škola má v obci tradici, většina obyvatel do ní chodila. Veřejnost má přehled o dění v MŠ. Znají nás rodiče dětí i prarodiče, mají důvěru v naše služby. Škola je hodnocena rodiči, vybírají si ji. Udržujeme kontakt s „absolventy školy“, zveme je k nám do MŠ. Jsme místem setkávání obyvatel.

Stačí již jen zaklepat a vstoupit. Těšíme se na všechny děti.