Vzdělávací program

Vlastní vzdělávací program vychází z podmínek naší vesnické mateřské školy. Zahrnuje témata, která jsou dětem blízká, která vycházejí z jejich života, prostředí, respektují cíle naší mateřské školy.

Je nám tu spolu dobře

Témata zahrnují celý průběh roku, cyklus ročního období, svátky, naše slavnosti. Je v něm obsaženo zaměření naší mateřské školy – soustředění na dítě, na jeho prožitky a příjemné pocity, jeho adaptaci, začlenění do kolektivu, vytváření si pocitu, že sem patří a je mu tu dobře. Otevřenost naší školy pro rodiče, veřejnost, starší kamarády a přátele školy. Sounáležitost s obcí, ve které žijeme a kde o nás vědí.

Klademe důraz na hlavní myšlenky:

Posilovat sílu v dětech a ne jejich slabost.
Každé dítě má zažít pocit z úspěchu.

Chceme, aby děti, které odchází z naší mateřské školy, byly optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické, sociální. Aby později, jako dospělí lidé, mohli prožít plnohodnotný život a chovat se podle správných zásad soužití ve společnosti. Seznamujeme rodiče s naší filozofií, ctíme rodinu jako základ ve výchově dítěte.

Pracujeme s heterogenní skupinou dětí. Dítě má možnost v této skupině přirozeně prožít roli nejmladšího, prostředního a nejstaršího v kolektivu. Mladší děti pozorují starší při činnostech, jsou tím povzbuzovány a často se zajímají o věci, které by vzhledem k věku od nich nikdo neočekával. Starší děti předávají znalosti mladším dětem, pomáhají, učí se trpělivosti a ohleduplnosti.

 • Při příchodu a odchodu se vítáme a loučíme podáním ruky
 • Děti mají k dispozici během dne konvici s pitím, každé dítě má svůj hrníček
 • Pitný režim je zajištěn i při pobytu venku, delších vycházkách a výletech
 • Děti mohou využívat všechny prostory třídy, koutky pro námětové hry, výtvarný koutek

Pravidelně budeme navštěvovat tělocvičnu školy. Dvakrát měsíčně navštěvujeme „keramickou dílnu“ (předškolní děti). V měsíci dubnu a květnu realizujeme návštěvy bazénu. Všechny akce jsou personálně zabezpečeny. Využíváme zahradu školy, která je vytvořena v přírodním stylu. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou.

zahrada-skoly

Obr. 1

zahradka-keramiku

Obr. 2

Naše cíle

Naším cílem je společně pečovat o prostředí školní zahrady. Dlouhodobě směřujeme svoji činnost na ekologii, zapojujeme dětí v environmentální výchově.

Cíle:
 • Společně pečovat o prostředí školní zahrady
 • Zapojit děti do utváření vlastního okolí na základě jejich kreativity, vlastních prožitků a smyslů
 • Umět se dívat kolem sebe a všímat si všech krás i maličkostí, které příroda umí vykouzlit
 • Vést děti k ohleduplnému vztahu k prostředí, ve kterém vyrůstají
 • Posilovat a rozvíjet citový život dětí a jejich smysl pro krásu, ale i odpovědnost za své jednání
 • Seznamovat se v průběhu jednotlivých ročních obdobích s proměnami zahrady, s okolní přírodou a jejími zákonitostmi

Jak využíváme zahradu

 • Smyslový chodníček - rozvoj hmatového vnímání chodidly i rukama
 • Štěrková jáma - rozvoj hmatového vnímání, pozorování velikosti a váhy, manipulace s materiály
 • Kompost - fungování přírodních mechanismů a celého ekosystému
 • Pec - vypalování výrobků, pečení chleba, brambor, placek
 • Políčka - setí a sázení, péče o rostliny
sterkova-jama

Obr. 3

100_3005.JPG

Obr. 4

policka

Obr. 5

pec

Obr. 6

smyslovy-chodnicek

Obr. 7

Smysly na každém rohu

 • Zrak – dřeviny s různě barevnými listy, kvetoucí rostliny
 • Sluch – zvonkohra, zvuky větru ve větvích
 • Čich – bylinky a vonné keře
 • Hmat – různá struktura kůry stromů, kameny, písek, voda
 • Chuť – bylinkové čaje, jahody, zelenina

Další aktivity

 • Celoroční třídění odpadů
 • Zapojení do akce: „Ukliďme svět“
 • Spolupráce s CEGV CASSIOPEIOU – výukové programy v MŠ
 • Zapojení do sítě „Mrkvička“ pro mateřské školy